Máy Chủ Mới [Ngọa Hổ]

✅ Thời gian Thử Nghiệm : 10 giờ thứ 5 ngày 26/08/2021 đến 04/09/2021
✅ Thời gian CHÍNH THỨC KHAI MỞ : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021
👉 Thời gian ĐUA TOP : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021 đến 7h ngày 19/09/2021

---------------ĐIỀU KIỆN NHÂN TOP---------------
🎁 Nhân vật tham gia sự kiện ĐUA TOP phải đạt 1.000.000 công trạng trong thời gian ĐUA TOP
🎁 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 P-H-Ầ-N T-H-Ư-Ở-N-G ĐUA TOP CẤP

✅Sự Kiện đua top cấp

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 Bộ trang bị Diệu Dương (Áo + Quần + Nón + Vũ Khí) + 15 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 800.000x + 5.000.000 VNĐ
Hạng 2 Bộ trang bị Diệu Dương (Áo + Quần + ) + 10 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 500.000x
Hạng 3 - 10 10 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 300.000x

✅ Sự Kiện đua TOP cấp MÔN PHÁI

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 môn phái 5 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 300.000x

✅Sự Kiện đua top Công Trạng Chiến Trường(Tống - Liêu)

🔰 Nhân sỹ đạt 2.000.000 công trạng đầu tiên : Nhận 1 Thương Ưng Soái(Áo + Quần + Nón + cặp trang sức) + 800.000x + 2.500.000 VNĐ
🔰 Nhân sỹ đạt 1.600.000 công trạng đầu tiên : Nhận 1 Thương Ưng Tướng(Áo + Quần + Nón + cặp trang sức) + 500.000x
🔰 TOP 10 công trạng(TỐNG-LIÊU) : Nhận được 10 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 300.000x