Phần thưởng theo trận

Trận Phần thưởng
Thắng

- 10.000.000 kinh nghiệm

- Cộng điểm tích lũy

Thua

- 5.000.000 kinh nghiệm

- Trừ điểm tích lũy

Phần thưởng theo tuần

Loại Phần thưởng
Tham gia đủ 20 lôi đài

- 6 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

TOP 1-3 theo hệ phái

- 20 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

- Khảm phát sáng (7 ngày) cho vũ khí

TOP 4-6 theo hệ phái

15 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

TOP 7-10 theo hệ phái

- 10 Rương Đại Hội Tỷ Võ (khóa)

Lưu ý

  • Sau khi hoàn thành 20 trận đấu có thể nhận thưởng "Tham gia đủ 20 lôi đài"
  • Vui lòng nhận thưởng "Tham gia đủ 20 lôi đài" trước 23h30 ngày Chủ Nhật, sau thời gian này phần thưởng sẽ được reset lại, BQT sẽ không hỗ trợ giải quyết.

Phần thưởng Rương Đại Hội Tỷ Võ

Khi mở rương Đại Hội Tỷ Võ sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm kèm theo ngẫu nhiên vật phẩm bên dưới:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bao Mảnh Thiên Thạch Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
Bao Thiên Thạch Định Hồn Thiên Thạch
Đại Định Hồn Thiên Thạch Bao Linh Thạch Cấp 7
Thiên Cang Lệnh Thiên Môn Kim Lệnh

Cửa hàng đặc biệt

Tùy theo sự kiện diễn ra, tại NPC sự kiện sẽ có một cửa hàng đặc biệt có thể dùng Rương Đại Hội Tỷ Võ để đổi vật phẩm quý hiếm như sau:

Yêu cầu Phần thưởng
50 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Thiên Cang Lệnh

80 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Thiên Môn Kim Lệnh

150 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Chiến Cuồng Thạch

350 Rương Đại Hội Tỷ Võ

Lăng Ba Vi Bộ