➡️ Quà Tân Thủ Sơ Nhập Giang Hồ cực hot như :
🎁 Gia Nhập Môn Phái nhanh
🎁 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
🎁 Bộ trang bị Cửu Châu + Long Đằng
🎁 Mật Tịch x15 theo hệ phái
🎁 Tu Chân Yêu Quyết và Đại Nhân Sâm
🎁 Thần Hành Bảo Điển
🎁 1 Thu Cưỡi
🎁 2 Túi Hạt Giống
🎁 8 Cây BNN
🎁 10 Cuốn Tu Chân Yếu Quyết
🎁 1 Thần Hành Bảo Điển
🎁 3 Vé Tiêu Y Vàng

=================

🎁 Nhận quà theo cấp độ :
⫸ Cấp 73: Nhận 1 sét trang bị Long Đằng Tứ Hải , Phụng Vũ Cửu Thiên , 3k danh vọng, 4k sư môn, 50k công trạng
⫸Cấp 79: Nhận được 1 Túi Hạt Giống, và 2 Cây Bát Nhã To ,4 Cây Bát Nhã Nhỏ 1 cặp Đông Phương Long Châu
⫸Cấp 80: Nhận sét trang bị Tàng Kiếm
⫸Cấp 85: Tàng Kiếm Bảo Châu + ngẫu nhiên 1 Yếu Quyết 55 theo hệ phái
⫸Cấp 90: Nhận được x5 mật tịch x20 theo hệ phái
⫸Cấp 91: Tàng kiếm kim ấn
⫸Cấp 92: Tàng kiếm kỳ thạch
⫸Cấp 94: 2 Thiên Cang Lệnh
⫸Cấp 97: 2 Thiên Môn Kim Lệnh
⫸Cấp 98: Nhận được mật tịch trấn phái theo hệ phái
⫸Cấp 99: Nhận được lăng ba vi bộ