Môn Phái Minh Giáo (2020/07/10)

Minh Giáo
Minh Giáo nguồn gốc là Ba Tư Ma Ni Giáo, được du nhập vào thời trung thổ Đại Đường rồi từ từ phát triển lên, đến đời Tống thì đặt tên là Minh Giáo. Minh Giáo Giáo Hoàng Thượng Quang Minh và Thánh Hỏa, cho rằng trong thế giới thì quang minh và hắc ám tương hỗ đối lập, quang minh cuối cùng sẽ thắng hắc ám. Đến nay, giáo nghĩa minh giáo đã được giản hóa và quy về 8 chữ: Thanh Tịnh, Quang Minh, Đại Lực, Trí Tuệ.

Giáo chúng Minh Giáo đến từ ngũ hồ tứ hải, các tầng lớp xã hội từ nông dân, tú tài, lục lâm, hảo hán hay giang dương đại đạo, tăng lữ, đạo sĩ đều có thể gia nhập. Nhưng trước giờ Minh Giáo hành tung lén lút, bị đố kị bởi triều đình và các môn phái khác, bị xem là Ma Giáo, áp chế bởi triều đình và võ lâm nên đã thiết lập Quang Minh Đỉnh ở núi Côn Lôn, làm tổng đàn Minh Giáo, tránh bị triều đình một lần bắt hết. Minh Giáo Giáo Chúng chia làm 3 hệ Thánh Chiến, Huyết Nhân, Trận Binh với sở trường, sở đoản riêng biệt.