Môn Phái Cái Bang (2020/07/10)

Cái Bang
Cái Bang là bang phái có từ lâu đời, lừng lẫy bốn phương nhờ chiêu thức võ công đặc sắc, cùng cách thức hoạt động quy củ và tiêu chí hành hiệp trượng nghĩa.

Cùng với hai trấn bang tuyệt kỹ thần công là Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp, Cái Bang nổi tiếng khắp Trung Nguyên, xứng danh “Thiên hạ đệ nhất bang”, uy trấn quần hùng.

Đệ tử Cái Bang có giác quan nhanh nhạy và khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh rất tốt do thường xuyên phải sống trong điều kiện không thuận lợi, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt lẫn những hiểm họa trùng trùng.

Bất cứ nơi nào, ăn mày Cái Bang cũng có thể hồi phục khí huyết, thể lực nhanh chóng.

Cái Bang bao gồm 2 hệ phái: Cái Bang Tịnh Y và Cái Bang Ô Y.