✅ Thời gian Thử Nghiệm : 10 giờ thứ 5 ngày 26/08/2021 đến 04/09/2021
✅ Thời gian CHÍNH THỨC KHAI MỞ : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021
👉 Thời gian ĐUA TOP : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021 đến 7h ngày 19/09/2021