Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

 

Tải tập tin Full GAME (Tải về giải nén là chơi luôn.)

Link download Ngày cập nhật Chọn máy chủ
Link Tải Trực Tiếp 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 1 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 2 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 3 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 4 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 5 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 6 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 7 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 8 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
Link Tải 9 14/07/2022 Tân Phụng(Mới)
--- --- ---
Link Trực Tiếp 26/08/2021 Ngọa Hổ(Cũ)
Link Tải 8 26/08/2021 Ngọa Hổ(Cũ)
Link Tải 9 26/08/2021 Ngọa Hổ(Cũ)