Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

 

Tải tập tin Full GAME (Tải về giải nén là chơi luôn.)

Link download Ngày cập nhật Chọn máy chủ
Link Trực Tiếp 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 1 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 2 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 3 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 4 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 5 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 6 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 7 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 8 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
Link Tải 9 22/2/2021 Phục Hổ(Mới)
--- --- ---
Link Dự Phòng 19/07/2020 Bạch Hổ(Cũ)
Link Dự Phòng I 19/07/2020 Bạch Hổ(Cũ)
Link Dự Phòng II 19/07/2020 Bạch Hổ(Cũ)
Link Dự Phong III 19/07/2020 Bạch Hổ(Cũ)