Thời gian nhận tư cách công thành

 • Thời gian nhận tư cách công thành: Từ 20h30 Thứ 6 hàng tuần sau khi có kết quả Lôi Đài.

NPC liên quan

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Xem tin tức Công Thành Chiến.
 • Vào khu vực Công Thành Chiến.
 • Nhận phần thưởng cho Bang chủ và thành viên tham gia.

Cách Thức Lôi Đài

 • Vật phẩm yêu cầu : Thư tiến cử để tham gia báo danh Lôi Đài(5000 vàng/ cái/bang hội)
 • NPC báo danh : Lôi Đài Thành Đô(230.223)
 • Thời gian báo danh : 19h30 đến 19h40 thứ 6 hàng tuần
 • Cách thức báo danh : Tổ đội cần bang chủ làm chủ pt và dẫn theo 7 thành viên đã gia nhập bang 7 ngày trở lên.
 • Đăng cấp yêu cầu : 80 trở lên
 • Giới hạn bang hội : Tối đa 8 bang có thể báo danh
 • Cách thức Lôi Đài : Hệ thống sẽ chia cặp đấu ngẫu nhiên
 • Lượt 1: 4 cặp - lấy 4 win
 • Lượt 2: 2 cặp - lấy 2 win
 • Lượt 3: 1 cặp - lấy đội win cuối cùng sẽ giành quyền công thành
 • Trường Hợp chưa có thành chủ : Tuần đàu tiên BQT sẽ lấy 2 Bang Mạnh nhất - Bang win cuối cùng(Giành Quyền Thủ Thành) - Bang đứng thứ 2 (Giành Quyền Công Thành)
 • Vào lúc 18h Chủ nhật sẽ tiến hành công thành chiến.

Võ Lâm Truyền Kỳ II