Máy Chủ Mới [Ngọa Hổ]

✅ Thời gian Thử Nghiệm : 10 giờ thứ 5 ngày 26/08/2021 đến 04/09/2021
✅ Thời gian CHÍNH THỨC KHAI MỞ : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021
👉 Thời gian ĐUA TOP : 19 giờ 30 thứ 7 ngày 04/09/2021 đến 7h ngày 19/09/2021

---------------ĐIỀU KIỆN NHÂN TOP---------------
🎁 Nhân vật tham gia sự kiện ĐUA TOP phải đạt 1.000.000 công trạng trong thời gian ĐUA TOP
🎁 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 P-H-Ầ-N T-H-Ư-Ở-N-G ĐUA TOP CẤP

--------------Thời Gian Nhận TOP---------------

👉 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ lại HỖ TRỢ trước 23h59 ngày 19/09/2021. Phần thưởng sẽ phát vào 15 giờ ngày 20/09/2021

✅Sự Kiện đua top cấp

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 SátThủCầmKiếm
Hạng 2 ZzVỹQuaĐêmZ
Hạng 3 Apollo
Hạng 4 KiềuNhung
Hạng 5 ZzTieuNhatzZ
Hạng 6 iHNxStyle0fMe
Hạng 7 wwwBảoBảowwwww
Hạng 8 o0KhócVôLệ0o
Hạng 9 iHNxPornStar
Hạng 10 CBBzizRainBow

 

✅Sự Kiện đua top MÔN PHÁI

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 Thiếu Lâm HưTrúc
Hạng 1 Võ Đang iKNzSiêuNhânVàng
Hạng 1 Nga My PinxCầmĐàn
Hạng 1 Cái Bang Soyeon
Hạng 1 Đường Môn KKKKKK
Hạng 1 Dương Môn TheBear
Hạng 1 Ngũ Độc jSaenChai
Hạng 1 Côn Luân ZxTheKingxZ
Hạng 1 Thúy Yên Shunji

 

✅Sự Kiện đua top CHIẾN TRƯỜNG(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1.600.000 Công Trạng Apollo - iZxxLamKyTran
Hạng 1 Apollo - iZxxLamKyTran
Hạng 2 SátThủCầmKiếm - jSaenChai
Hạng 3 S2ChillingS2 - TheBear
Hạng 4 XạoLozTheo5Tháng - LụcChỉCầmMa
Hạng 5 KiềuNhung - iiLiLi
Hạng 6 PinxCầmĐàn - iiNhúnNhảyKoEm
Hạng 7 iHNxStyle0fMe - Yabaiba
Hạng 8 iHNxTrâuXanh - o0KhócVôLệ0o
Hạng 9 Shunji - TiễnVương
Hạng 10 ZzVỹQuaĐêmzZ - HoàngTử9Yin